Scoresfootball-varsity

Varsity v ryan | 11/9

Varsity

7

Denton Ryan

56

final

Varsity v braswell | 11/2

Varsity

42

Denton Braswell

28

final

Varsity v denton hs | 10/26

Varsity

47

Denton Broncos

7

final

varsity v denison | 10/13

Varsity

38

Denison Yellowjackets

41

final

varsity v sherman | 9/28

Varsity

25

Sherman Bearcats

21

final

Varsity v Kennedale | 9/22

Varsity

26

Kennedale Wildcats

62

final

Rider v Lubbock Coronado | 9/8

Varsity

28

Lubbock Coronado

42

final